Jazyk

Přesun robotického systému po jedné ose v prostoru

C++
C
[NodeGUID] = N'4fb506a0-f9fa-4798-a85e-02f82e841935'
R&D Manager
Jakub Pavlák
Máme vyvinutý komplexní robotický systém pro automatizaci testování embedovaného zařízení. Systém je aktuálně statický, neschopný přesunu mezi zařízeními. Umožnění pohybu robotického systému zvýší jeho potenciál ve smyslu využití jednoho systému pro více testovaných zařízení, čímž dochází k šetření nákladů na testování a zvýšení efektivity.

Předmětem práce je rešerše možností pohybu objektu v jedné ose, návrh a konstrukce zvoleného systému pro přesun robotického systému. Součástí práce je také návrh způsobu identifikace aktualního testovaného zařízení přítomného před robotickým systémem.

 

  1. Seznamte se s aktuálním stavem testovacího systému používaného ve firmě Y Soft (RQA).
  2. Analyzujte problematiku pohybu robota v prostoru a navrhněte možnosti realizace.
  3. Proveďte vyhodnocení výhod a nevýhod pro navržené možnosti.
  4. Sestavte prototyp a jednu vybranou možnost a proveďte intergraci s RQA.
  5. Vyhodnoťte použitelnost tohoto řešení a diskutujte dostupné alternativy.
Developeři z Y Softu pozorují robotickou ruku
ZAUJALA VÁS TATO POZICE?
NEVÁHEJTE SE PŘIHLÁSIT!
NEBO
Abychom mohli váš požadavek zpracovat, musíme zpracovávat vaše osobní údaje. Vyplněním formuláře berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s naším Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.
I po výběrovém řízení bychom s Vámi chtěli zůstat v kontaktu, abychom vás mohli kontaktovat, v případě, že se naskytne nová pracovní příležitost.

Hledáte podobnou
pracovní pozici?

Hledejte podle technologií.
Automatické rozšíření datasetu neuronových sítí
C#
Máme plno neuronek a málo dat. Momentálně datasety rozšiřujeme různými transformacemi, které
jsme ale vybrali spíše pomocí intuice.
Bezpečnostní analýza robotického systému
C#
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá displej a tlačítka embedovaného zařízení. Systém sestává ze řady komponent, mezi kterými probíhá komunikace.
Průmyslový robot
C++
C
Máme vyvinutý komplexní systém pro testování embedovaného zařízení, využívající robotické rameno. Současné vlastní řešení robotického ramena neumožňuje nasazení těžších aktuátorů a systému multi-touch, kvůli nedostatečnému počtu pohyblivých os.systému multi-touch, kvůli nedostatečnému počtu pohyblivých os.
HW filtr pro odstranění šumu typu moire
C#
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá embedded zařízení klikáním na displej. Součástí robotického systému je nástroj pro zpracování obrazu, který analyzuje datový stream z kamery. Pro spolehlivost aplikace zpracování obrazu je klíčový zisk co nejvíce čistého obrazu aktuálního dění s minimalizací šumu a dalších rušivých artefaktů obrazu.
 
Automatizované vkládání papíru do skenovacího systému
C++
C
Máme vyvinutý komplexní robotický systém pro automatizaci testování embedovaného zařízení. V současné době je systém používán převážně pro vzdálenou obsluhu a testování softwaru multifunkčních tiskáren.
Orientace robotického systému v prostoru
C#
Máme vyvinutý komplexní robotický systém pro automatizaci testování embedovaného zařízení. Systém je aktuálně statický, neschopný přesunu mezi zařízeními. Schopnost robotického systému orientovat se v prostoru je prvním krokem k rozpohybování celého systému a umožnění použití jednoho robotického systému pro více testovaných zařízení.
Záznam a zpracování informací o stavu HW robotického systému
C#
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá embedded zařízení klikáním na displej. Systém sestává ze řady komponent, které vyžadují monitoring.
Zajištění konstantních světelných podmínek při provozu robotického systému
C#
C++
C
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá embedded zařízení klikáním na displej. Součástí Robotického Systému je nástroj pro zpracování obrazu, který analyzuje datový stream z kamery. Pro spolehlivost aplikace zpracování obrazu jsou klíčové stabilní světelné podmínky při pořizování obrazu.
Stereo camera calibration toolbox
C#
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá embedded zařízení klikáním na displej.