Jazyk

Pro studenty
Dáme nevšední příležitost těm, kteří během studia touží po praktických zkušenostech. Zajímá vás to?
Hledejte podle technologií.

PRÁCE pro studenty

Vyzkoušet si své schopnosti v praxi, a ještě u toho napsat závěrečnou práci? Ve Y Softu žádný problém. Studentům a studentkám nabízíme pracovní stáže i poloviční úvazky. Budete pracovat na reálných projektech, dostanete prostor pro implementaci vlastních inovací, a získáte komplexní know-how. Že nevíte, jak to skloubit se školou? Nebojte, spolu to vymyslíme.

Ke zpracování své bakalářské nebo diplomové práce si můžete vybrat z nabídky níže uvedených témat. Nezáleží, jestli jste na bakaláři nebo v navazujícím studiu, téma spolu upravíme vašim zkušenostem na míru. Pokud vás žádné z uvedených témat nezaujalo, nebojte se nás oslovit s vlastním.

ARUR je skutečnou příležitostí pro studenty

Žádné plané sliby, ale opravdové zkušenosti. Naše Oddělení aplikovaného výzkumu a vztahů s univerzitami (ARUR) nabízí mladým profesionálům příležitosti pro seberealizaci již během studia. Studenti u nás můžou vyzkoušet své schopnosti v praxi. Pracují na reálných projektech, dostávají u prostor pro implementaci vlastních inovací, a tím získávají komplexní know-how.

Automatické rozšíření datasetu neuronových sítí
Master
C#
Máme plno neuronek a málo dat. Momentálně datasety rozšiřujeme různými transformacemi, které
jsme ale vybrali spíše pomocí intuice.
Bezpečnostní analýza robotického systému
Master
C#
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá displej a tlačítka embedovaného zařízení. Systém sestává ze řady komponent, mezi kterými probíhá komunikace.
Průmyslový robot
Master
C++
C
Máme vyvinutý komplexní systém pro testování embedovaného zařízení, využívající robotické rameno. Současné vlastní řešení robotického ramena neumožňuje nasazení těžších aktuátorů a systému multi-touch, kvůli nedostatečnému počtu pohyblivých os.systému multi-touch, kvůli nedostatečnému počtu pohyblivých os.
HW filtr pro odstranění šumu typu moire
Master
C#
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá embedded zařízení klikáním na displej. Součástí robotického systému je nástroj pro zpracování obrazu, který analyzuje datový stream z kamery. Pro spolehlivost aplikace zpracování obrazu je klíčový zisk co nejvíce čistého obrazu aktuálního dění s minimalizací šumu a dalších rušivých artefaktů obrazu.
 
Automatizované vkládání papíru do skenovacího systému
Master
C++
C
Máme vyvinutý komplexní robotický systém pro automatizaci testování embedovaného zařízení. V současné době je systém používán převážně pro vzdálenou obsluhu a testování softwaru multifunkčních tiskáren.
Orientace robotického systému v prostoru
Master
C#
Máme vyvinutý komplexní robotický systém pro automatizaci testování embedovaného zařízení. Systém je aktuálně statický, neschopný přesunu mezi zařízeními. Schopnost robotického systému orientovat se v prostoru je prvním krokem k rozpohybování celého systému a umožnění použití jednoho robotického systému pro více testovaných zařízení.
Přesun robotického systému po jedné ose v prostoru
Master
C++
C
Máme vyvinutý komplexní robotický systém pro automatizaci testování embedovaného zařízení. Systém je aktuálně statický, neschopný přesunu mezi zařízeními. Umožnění pohybu robotického systému zvýší jeho potenciál ve smyslu využití jednoho systému pro více testovaných zařízení, čímž dochází k šetření nákladů na testování a zvýšení efektivity.
Záznam a zpracování informací o stavu HW robotického systému
Master
C#
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá embedded zařízení klikáním na displej. Systém sestává ze řady komponent, které vyžadují monitoring.
Zajištění konstantních světelných podmínek při provozu robotického systému
Master
C#
C++
C
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá embedded zařízení klikáním na displej. Součástí Robotického Systému je nástroj pro zpracování obrazu, který analyzuje datový stream z kamery. Pro spolehlivost aplikace zpracování obrazu jsou klíčové stabilní světelné podmínky při pořizování obrazu.
Stereo camera calibration toolbox
Master
C#
Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, který ovládá embedded zařízení klikáním na displej.